Дата публікації:

19 Jun. 24

Етика збору та використання даних у маркетингу

Інформація та різні види даних в епоху цифрової економіки стають все більш цінним ресурсом. Їх використовують майже всі компанії та бренди, намагаючись не стати стороннім у постійній боротьбі за аудиторію клієнтів та прибутку. На їх підставі розробляються рекламні кампанії, будуються маркетингові стратегії та формуються плани на найближчі та віддалені перспективи розвитку бізнесу. Однак, збираючи та використовуючи такі дані, варто врахувати необхідність дотримуватися високих етичних стандартів, а також пам’ятати про необхідність виконувати законодавчі норми, що знаходяться як у національній, так і в міжнародній юридичній галузі.

Законодавчі рамки, що регулюють збір та використання даних у маркетингу

Робота з особистою інформацією та даними користувачів передбачає дотримання принципу конфіденційності та захисту таких даних від несанкціонованого доступу та незаконного використання. З цією метою були розроблені міжнародні юридичні дії та регуляторні документи національного законодавства. Закони, що захищають конфіденційність споживчої інформації, існують для Європейського Союзу (GDPR), прийняті в США, Китаї та багатьох інших державах, у тому числі в Україні.

У національному законодавстві роль регулятора в цій галузі діє як закон “про захист персональних даних”, який набрав чинності ще у 2010 році. Законодавчий акт, що регулює питання процедури, методу та підстав та підстав для отримання, зберігання та розповсюдження персональних даних, постійно доповнюється та вдосконалюється.

GDPR, CCPA та інші правила

У Європейському Союзі у 2018 році було введено загальне регулювання захисту даних (GDPR), згідно з яким громадянам членам ЄС надаються права та контроль за особистою інформацією, а також їх згода зобов’язана збору даних. Починаючи з 2020 року, у США діє комплексний закон про конфіденційність – Закон Каліфорнії щодо захисту особистих даних споживачів, закріплюють їхнє право знати, яка особиста інформація збирає про них компанія, а також як вона є Використовується та передається, а також право видалити особисту інформацію, зібрані про них.

Щоб уникнути юридичних наслідків та створити довіру до своїх клієнтів, компанії, що ведуть бізнес у галузі маркетингу, повинні ретельно вивчати та відповідати відповідним законам про захист даних. Це стосується як міжнародних норм, так і національних законодавчих стандартів у цій галузі права.

Впровадження принципу справедливості та прозорості у зборі даних

Серед основних етичних принципів збору даних важливо відзначити справедливість та прозорість, які необхідно дотримуватися. Ці принципи допомагають встановити здорові стосунки між компаніями та їх клієнтами, створити повагу до конфіденційності та довіри. Їх можна реалізувати наступним чином. Принцип справедливості реалізується за допомогою гарантій цілеспрямованого використання отриманої інформації та інформації, яка виключає всілякі маніпуляції та дискримінацію.

Прозорість збору даних передбачає надання чіткої та чіткої інформації для компанії для клієнтів про те, яка інформація збирається, для чого і з якою метою вони будуть використані. Компанія також повинна публічно оголосити на своєму веб-сайті або в заяві про свою політику конфіденційності. Це повідомлення повинно містити інформацію про збір даних та заходи, вжиті для їх захисту.

Основи використання даних щодо особистого життя та без дискримінації

Використовуючи отримані особисті дані клієнтів, необхідно поважати їх приватне життя та уникнути дискримінації. Використання персональних даних повинно базуватися на принципах:

 1. Мінімізація – з обмеженням інформації, необхідною лише для конкретних цілей, щоб уникнути зайвого збору приватної інформації;
 2. Рівність та справедливість із забезпеченням непрохідного забезпечення доступу до всіх видів продуктів та послуг, незалежно від віку, раси, підлоги чи інших;
 3. Алгоритмічна прозорість ґрунтується на визначенні та відкритті послідовності дій щодо обробки даних, особливо у випадках їх суттєвого впливу на прийняття важливих рішень (наприклад, у зайнятості або в галузі кредитування);
 4. Профілактика дискримінації з активним запобіганням використання даних для порушення прав на підставі віку, сексуальну орієнтацію, расу, стать, інші характеристики.
  Роль контент-маркетингу в побудові лояльності клієнтів

Принципи етичного аналізу даних та прийняття рішень

Етичні принципи, викладені в регуляторних документах та спрямовані на захист та законне використання конфіденційних даних, стосуються не лише процесу збору та зберігання, але й подальшого аналізу. У цьому випадку слід забезпечити повагу до прав та інтересів усіх сторін на основі справедливості та прозорості. Аналіз вимагає неупередженості в обробці даних, з урахуванням різноманітності, що виключає нерівність або переваги для певних груп.

Дані слід проаналізувати відповідально, враховуючи можливі негативні наслідки аналізу та рішень для суспільства чи осіб, розробляючи заходи для їх пом’якшення. Необхідно зробити чітку ідентифікацію осіб, відповідальних за наслідки аналізу даних та прийняття рішень. Крім того, необхідна максимальна об’єктивність, яка усуне зміщення в аналізі даних. Використовуючи машинне навчання, варто вибирати моделі, які не ґрунтуються на несправедливості чи стереотипах.

Способи забезпечення прозорості в маркетингу

Щоб дотримуватися законодавчих норм та встановити довірчі відносини з клієнтами, необхідно спостерігати максимальну прозорість при зборі та використанні даних. Ця концепція передбачає чітку та повну інформування клієнтів про склад зібраних даних та цілі їхнього збору, наприклад, у договорі користувачів або реалізованих у політиці конфіденційності. Таке інформування включає, пояснення моделей та використовуваних алгоритмів, намагаючись застосувати найбільш зрозумілі та засновані на нескінченності алгоритмів.

Компанії повинні надати клієнтам можливість контролювати свої дані та відмовитися від використання особистої інформації в маркетингових кампаніях. Серйозним кроком у досягненні прозорості стане створення каналів для клієнтів, щоб вони могли поставити питання про захист даних, а також публікувати звіти про результати маркетингових кампаній. Вони повинні відображати використані дані та їх вплив на досягнення цілей.

Згода та контроль за остаточним користувачем

Важливі аспекти, які підкреслюють повагу до конфіденційності та забезпечують довіру клієнтів, є згодою та контролем кінцевого користувача при використанні персональних даних у маркетингу. Надайте їх просто, якщо дотримуватися певних правил взаємодії. Пріоритетним завданням є отримання згоди на основі інформування про склад та цілі збору даних, невід’ємною частиною якої є свобода вибору з можливістю відмови від певних типів обробки інформації. Крім того, цю згоду слід назвати можливість зняти раніше.

Необхідно здійснити навчальну діяльність, під час якої клієнти зможуть дізнатися про можливості моніторингу своєї конфіденційності, включаючи налаштування облікових записів користувачів щодо конфіденційності та управління тим, хто та яку інформацію вони хочуть надати. Варто показати максимальну лояльність та відкритість, надаючи дані для зворотного зв’язку та, якщо це необхідно, забезпечуючи підтримку згоди.

Збір даних про принципи конфіденційності

Законодавчі та етичні норми, викладені в регуляторних документах, приділяють максимальну увагу конфіденційності колекції, використання, зберігання та передачі особистої інформації. Для того, щоб не відхилятися від цих принципів, тим самим виключаючи ризики переслідування за їх порушення, необхідно, а також інші заходи для надання:

 • Безпека даних через шифрування для захисту від несанкціонованого доступу.
 • Використання псевдонімів та анонімності даних зменшує ризики в обробці та зберіганні.
 • Обмеження доступу до персональних даних шляхом регулювання рівнів доступу працівників.
 • Впровадження права клієнтів на доступ, виправити та видалити їх особисті дані.
 • Моніторинг діяльності щодо оперативної реакції на можливі загрози безпеки та порушень, аудит відповідності компанії до відповідності стандартам конфіденційності.
  Вплив доповненої реальності на маркетинг та рекламу

Вплив даних на упередження та дискримінацію в маркетингу

Якщо дані збираються, обробляються або використовуються неправильно, вони можуть мати збільшення впливу на упередженість та дискримінацію в маркетингу. Це може статися з багатьох причин. Наприклад, у випадку, коли особиста інформація, що використовується в маркетингових кампаніях, була зібрана спочатку, наприклад, на основі історичної інформації з елементами дискримінації. Їх тлумачення може бути неправильним і призвести до упередженості. Це також може статися, якщо склад даних недостатньо різноманітний і не представляє різних груп. Відсутність прозорості використаних алгоритмів, які не дозволяють визначити, як також впливають рішення, також негативно впливають. Зарахування маркетингового аналізу алгоритмів машинного навчання на основі упереджених даних також посилить лише наявне зміщення.

Освіта сторін у питанні особистих даних

Підприємства, що використовують особисту інформацію клієнтів у своїх маркетингових кампаніях та планах розвитку, щоб постійно піклуватися про освітні заходи для працівників та користувачів у галузі збору та використання даних. Процес освіти повинен бути безперервним. У цьому випадку можна буде підтримувати актуальність знань, не відстаючи від змін у галузі захисту даних, а також сформувати розуміння важливості їх конфіденційності між сторонами.

Навчальні заходи для працівників повинні включати:

 • Розробка коротких довідників та посібників, які можна вирішити, якщо це необхідно;
 • регулярні тренувальні заняття;
 • Виконання тестів для володіння проблемою;
 • Брифінг з питань змін у законах та їх вплив на бізнес.

Для клієнтів також важливо пройти навчання з питань збору та використання особистої інформації, починаючи зі знайомства з політикою конфіденційності на сайті та закінченням:

 • вивчення спеціальної пояснювальної інфографіки, відео та брошур;
 • участь у вебінарах клієнтів;
 • знайомство зі сповіщеннями про збір даних у додатках або на веб-сайті;
 • здатність надавати відгук.

Компанії має сенс пояснювати новим клієнтам при реєстрації своєї політики конфіденційності та створення розділу часто заданих питань (FAQ) у галузі захисту даних.

Які зміни можна очікувати в майбутньому

Враховуючи тенденції у питанні захисту персональних даних у маркетингу, експерти майже одностайні в думці, що в майбутньому законодавчих та етичних нормах, спрямованих на їх захист, буде лише посилений. Крім того, слід очікувати, що ймовірність також посилить санкції за порушення компаніями в цих правилах. Особливо це стосується незаконного використання даних, упередженості та дискримінації. Тому бізнес повинен бути підготовлений до такого розвитку подій та вжити профілактичних заходів. А саме, суворо дотримуйтесь наявних стандартів, ретельно стежите за вхідними змінами в міжнародному та національному законодавстві, і завжди будьте готові до створення своїх маркетингових стратегій з урахуванням таких змін.

Схожі статті:

Залишіть заявку та отримайте індивідуальний план просування!
  Залишаючи заявку, ви автоматично погоджуєтеся із Політикою Конфіденційності.