Дата публікації:

25 Apr. 24

Етика штучного інтелекту

Завдяки швидкому прогресу в галузі технологій штучного інтелекту, світова спільнота усвідомлює всі масштаби викликів, які мають ці нововведення.

Враховуючи зростаючий вплив на майже всі сфери суспільного життя, надзвичайно важливо визначити етичні принципи створення та застосування ШІ для забезпечення стійкого та безпечного майбутнього.

Філософські питання штучного інтелекту (ШІ)

Розвиток ШІ змушує нас задуматися про фундаментальні філософські питання щодо співвідношення людського та машинного інтелекту. Поява самостійного ШІ, потенційно перевершує людину, вимагає переосмислення традиційних ідей про свідомість та етику стосовно “інтелектуальних машин”.

  • Штучний інтелект та свідомість людини. Деякі філософи вважають, що ШІ з часом може перевершити людину і стати справді самосвідомим. Ця суперечка має глибокі етичні підстави. Якщо ШІ стане по-справжньому розумним, буде потрібно переглянути наші уявлення про права таких істот. Але поки що більшість експертів вважають, що сучасні алгоритми машинного навчання далекі від людського інтелекту в глибині та складності.
  • Збереження людської гідності в контексті швидкого розвитку технологій. Швидкий розвиток цифрових технологій та ШІ викликає побоювання, що людина може втратити контроль та гідність. Багато хто боїться, що ШІ позбавляє людей роботи, а компанії використовуватимуть особисті дані для егоїстичних цілей. Однак є інший спосіб – розвиток гуманістичного ШІ, який служить на блага людини. Цей підхід заснований на принципах поваги до особистості та конфіденційності. Така концепція ставить людину, а не прибуток, на перший план при створенні нових технологій.

Етичні виклики штучного інтелекту

Найбільша турбота викликає технологію покоління реалістичного медіа-контенту, а також непрозорість роботи алгоритмів глибокого навчання, яка загрожує зловживаннями.

  Як використовується штучний інтелект у галузі охорони здоров'я

Сучасні технології та їх етичні ризики: Deepfake та інші загрози

Одним із прикладів є відео DeepFake – реалістичні підробки вмісту на основі нейронних мереж, які дозволяють замінити обличчя людини. DeelFake може бути використана для крадіжки персональних даних, шантажу, дезінформації та підриву довіри до інститутів влади.

Іншою загрозою є використання ШІ для автоматичного визнання емоцій, що порушує право на непорушність приватного життя і може посилити дискримінацію вразливих соціальних груп.

Значення коду етики в галузі штучного інтелекту

Щоб впоратися з викликами, пов’язаними з етикою, надзвичайно важливо розробити чіткі правила для розробників технологій. Останніми роками професійні асоціації фахівців з ШІ виступають у цьому напрямку.

Вони розробляють етичні коди, які вимагають від розробників ШІ поважати права людини, забезпечити прозорість алгоритмів та запобігти шкоді від ненавмисних наслідків впровадження технологій. Кодекси етики для ШІ дозволять розробити єдині стандарти відповідального розвитку в галузі.

Створення довіреного середовища

Розвиток надійних та етичних технологій можливий лише за умови, що існує атмосфера довіри між суспільством, бізнесом та наукою.

Регулювання використання нейронних мереж. Одним із ключових етапів створення довіреного середовища для ШІ є встановлення ефективного регулювання технологій. Нестача розуміння того, як саме машини приймають рішення при використанні ШІ, породжує розумні побоювання щодо їх надійності.

Для розв’язання цієї проблеми експерти пропонують запровадити обов’язкову сертифікацію критичних нейронних мереж за аналогією зі стандартами якості в інших галузях. Такі заходи дозволять зробити технології AI більш етичними та безпечними.

Перспективи розвитку етики штучного інтелекту

Подальший розвиток ШІ буде пов’язане з вирішенням нових етичних проблем. Очікується, що він зміцнить громадський контроль над найризикованішими технологіями, такими як автономна зброя або поза розумним ШІ. Це також, ймовірно, різко посилить регулювання галузі державами та міжнародними організаціями.

  • Потенційні ризики та загрози. У міру розвитку можливостей ШІ експерти прогнозують появу нових загроз. Зокрема, вдосконалення алгоритмів генерації контенту може призвести до масових інформаційних атак та підриву довіри до Інтернет-комунікацій.
  • Ще одна небезпека – це поява автономної зброї, яка діє без участі людини, яка загрожує катастрофічними наслідками у разі невдач ШІ. Вже зараз необхідно подумати про інструменти для мінімізації збитків від таких випадків у майбутньому.
  • Ймовірні сценарії майбутнього. З високим ступенем впевненості можна припустити, що в наступні 10-20 років етичні аспекти ШІ вийдуть на перший план у публічних  дискусіях. Швидше за все, будуть прийняті міжнародні угоди, які обмежують використання найбільш ризикованих технологій.
  Як ШІ революціонізує бізнес

Ймовірно, посилення контролю та впровадження обов’язкової сертифікації для певних областей ШІ. Великі ІТ-компанії та наукові установи, швидше за все, зіткнуться з вимогами щодо підвищення прозорості їхніх розробок у галузі ШІ.

Відповідальність розробників у навчанні штучного інтелекту (ШІ)

Підсумовуючи, вкотре необхідно підкреслити колосальну відповідальність, яка лежить на плечах розробників технологій штучного інтелекту для всього людства. Саме на них значною мірою залежить від того, на якому шляху буде подальший розвиток ШІ – на благо людей або на шкоду їм.

Для того, щоб інновації в цій галузі стали благом, а не прокляттям, розробники повинні формуватися і суворо дотримуватися системи відповідального регулювання галузі на основі принципів гуманізму, прозорості, запобігання шкоді та обов’язковому моніторингу наслідків впровадження нових технологій.

Схожі статті:

Залишіть заявку та отримайте індивідуальний план просування!
    Залишаючи заявку, ви автоматично погоджуєтеся із Політикою Конфіденційності.